Alg. voorwaarden

Privacy

 • Bijles Waterland gaat zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om.
 • De gegevens zullen alleen zijn in te zien door de medewerkers van Bijles Waterland en niet worden doorgegeven aan derden.

Tarieven

 • De tarieven van Bijles Waterland gelden voor één uur.
 • De lessen duren anderhalf uur, tenzij anders overeengekomen.
 • Bijles Waterland factureert één keer per maand voor de uren bijles in de voorafgaande maand.
 • De factuur wordt per e-mail verstuurd. Het factuurbedrag dient per bankoverschrijving te worden voldaan. De betalingstermijn is twee weken. Contante betaling is niet mogelijk.
 • De bijlessen zijn BTW-vrij.
 • Wanneer betaling van een factuur uitblijft, zal Bijles Waterland een herinnering sturen en eventueel contact opnemen met de klant. Wanneer betaling na twee herinneringen uitblijft, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de klant.
 • Bij afwezigheid wordt de les in rekening gebracht, mits de leerling 24 uur van tevoren is afgemeld (telefonisch of via e-mail).

Beëindigen van de bijlessen

 • Indien een leerling dusdanig gedemotiveerd is dat het een effectieve begeleiding bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan kan Bijles Waterland de samenwerking stopzetten.
 • Wanneer de klant de begeleiding wil beëindigen, vragen wij dit minimaal twee weken van tevoren mee te delen aan Bijles Waterland. Eventuele aan Bijles Waterland verschuldigde factuurbedragen blijven dan verschuldigd.